värsta scenariot från fågelinfluensa
Image from Pixabay

Så kalkylerar forskare på ett ”värsta scenario med fågelinfluensa” – lite creepy ….

Såhär efter pandemin vill man inte veta av något ”värsta scenario med fågelinfluensa”, men verkligheten knackar allt som oftast på.

Det finns nu en genuin oro för att fågelinfluensan kan bli vår nästa stora pandemi bland människor.

Många länder höjer också beredskapen efter att en 11-årig flicka i Kambodja dog av viruset tidigare i veckan.

Fågelinfluensa drabbar vanligtvis fjäderfä och vilda fåglar, men det kan överföras till däggdjur, inklusive människor.

Det stora utbrottet oroar

värsta scenariot från fågelinfluensa
Image by Bernd Focken from Pixabay

Det har förekommit enstaka rapporter om överföring från människa till människa – men detta är mycket sällsynt.

Fast det ”rekordstora” pågående utbrottet bland fåglar och däggdjur väcker ändå vissa farhågor.

Det är oroande att viruset får fler chanser att mutera under det stora utbrottet, vilket kan göra att H5N1 sprids till människor.

Kalkylerar på värsta scenario med fågelinfluensa

värsta scenariot från fågelinfluensa
Image from Pixabay

Just nu har man två möjliga scenarios, det ena är att viruset sprids men inte muterar så det kan smitta människor.

Det andra är att det sprids och muterar ”fel” så smittan kan överföras till människan och sedan spridas mellan människor.

Som förberedelse för scenario två skapade UKHSA en modellering för att förutspå konsekvenserna av en smitta mellan människor.

”För att underlätta beredskap, planering och förbättringar av övervakning utvecklas scenarier för tidig mänsklig överföring”, sade UKHSA i en briefing

Under ett ”lindrigt scenario” uppskattade forskarna att 1 av 400 personer som drabbades av fågelinfluensa skulle dö.

Men under ett ”värsta scenario” skulle viruset visa sig vara dödlig bland 1 av 40 personer som blev smittade.

Brittiska UKHSA undersöker också om man kan skapa någon sorts flödestester för fågelinfluensa.

H5N1 sprider oro

Den unga flickan i Kambodja bodde i en by i Prey Veng-provinsen, nära Vietnam, rapporterar SUN.

Enligt hälsoministeriet fick hon influensaliknande symtom den 16 februari, inklusive hosta och feber – hon dog kort därefter.

På fredagen meddelade myndigheterna att även hennes 49-åriga far – en av 12 nära kontakter som testats – också blivit smittad.

Man tror även att dussintals andra i regionen också smittats, vilket ökar farhågan om att viruset redan kan spridas mellan människor.

Den världsledande forskaren vid WHO, Sir Jeremy Farrar, sade tidigare att just fågelviruset H5N1 utgör det största pandemihotet efter covid.

”Om det sker ett utbrott bland människor i någon världsdel skulle vi inte kunna vaccinera världen under 2023”, sade Sir Jeremy.

Det finns för närvarande heller inget förebyggande vaccin mot viruset.

Sir Jeremy uppmanar nu regeringar att börja att testa alla tillgängliga influensavacciner mot H5N1-stammen.

Som om sakernas tillstånd inte var jävliga nog som världen ser ut idag, så är inte detta vad man önskar sig av tillvaron.

Symtom vid fågelinfluensa

De viktigaste symptomen kan komma snabbt och inkluderar följande:

– Hög feber
– Frossa
– Värkande muskler
– Huvudvärk
– Hosta eller andnöd

Andra tidiga symtom på att du fått fågelinfluensa kan inkludera följande:

– Diarré
– Magont
– Bröstsmärtor
– Blödningar från näsa och tandkött – Konjunktivit

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay