in

De absolut värsta straffen i mänsklighetens historia – plötsligt känns fängelse extremt humant…

Inspirerad en den föregående artikeln följer jag upp med de värsta straffen i mänsklighetens historia. Vissa återkommer i filmen, vissa är nya.

Det är egentligen svårt att tala om straff, tortyr och barbariska metoder är mer passande namn på dessa metoder.

När man ser filmen så framstår fängelsestraff extremt humant, och framförallt mer civiliserat.

Värsta straffen i mänsklighetens historia

Undrar just hur preventiva dessa fasansfulla metoder var, något BRÅ fanns ju inte tillgängligt då, så allt resulterar bara i meningslös spekulation.

Värsta straffen i mänsklighetens historia