Connect with us

Hallå där, vad letar du efter?

Blandat

Vem uppfann kylskåpet? Man kan säga att det var Baltzar von Platen och Carl Munters

Vem uppfann kylskåpet

Vem uppfann kylskåpet, denna gudabenådade uppfinning som håller vår mat färsk och drickan sval. Det är i princip omöjligt att ens föreställa sig ett liv utan ett kylskåp.

Under flera sekler har man använt sig av källare för förvaring i låga temperaturer. En variant av detta var arkitekten Carl Hårlemans iskällare som uppmärksammades runt 1750- talet. Dessa var dock främst tänkta för att förvara öl och inte livsmedel.

Vem uppfann kylskåpet?

Vem uppfann kylskåpet

Historien om konstgjord kylning började när den skotska professorn William Cullen konstruerade en liten kylmaskin 1755.

Cullen använde en pump för att skapa ett partiellt vakuum över en behållare med dietyleter, som sedan kokade och absorberade värme från den omgivande luften.

Experimentet skapade till och med en liten mängd is, men hade ingen praktisk tillämpning vid den tiden.

Därefter fortsattes utvecklingen för att göra kylskåpen ännu mer lättillgängliga och vid 1800-talet kom både isskåp och kallskafferier.

smarta kylskåp
Föga anade de att vi idag skulle ha smarta kylskåp

Under den här tiden utvecklades även frysförvaring för olika transportmedel som kom att bli mycket viktiga för transporter av varor. Först när elnätet utvecklades vid 1920-1930 så kom genomslaget för kylskåpen.

Det första fungerande hushålls kylskåpet tillverkades 1913 i Chicago av märket Domeir och fick snabbt flertal konkurrenter på den amerikanska marknaden.

Dessa var konstruerade av två separata delar som oftast var belägna i källaren. Ena delen bestod av ett kylaggregat och andra en isolerad behållare försedd med kylslingor.

Kompressorkylskåp gör sitt intåg

Grunden för kompressorkylskåpet var att gas som komprimerades och sedan expanderade skapade ett temperaturfall. Dessa kylskåp var emellertid både bullriga och dyra. Det von Platen och Munters arbetade med skulle revolutionera kyltekniken.

Baltzar von Platen och Carl Munters ville konstruera en kylapparat utan rörliga delar.

Efter drygt en månads arbete hade de båda vännerna lyckats konstruera ett vibrationsfritt och tyst kylskåp, dock för stort att användas i ett hem.

Kylskåpets historia

Det fanns inga rörliga delar i systemet utan kylan producerades genom absorptionsteknik: en cirkulerande ammoniaklösning som upphettades, förångades och nedkyldes.

1922 presenterade så Baltzar von Platen och Carl Munters sin kylapparat som deras gemensamma examensarbete och ansökte samtidigt om patent.

Uppfinningen blev en världssensation. Företaget AB Arctic köpte licensrätten till kylskåpet 1923 och 1925 presenterades en förbättrad modell på utställningen i Stockholm.

Då publicerade Baltzar von Platen och Carl Munters även en skrift om sin uppfinning. För sina insatser belönades de med Teknologföreningens Polhemsmedalj. Samma år köpte Electrolux upp AB Arctic.

Det första Electrolux-kylskåpet
Det första Electrolux-kylskåpet tillverkades enligt von Platens och Munters patent. © Electrolux

Uppfinnarna fick 560 000 kronor var av Electrolux. Både Baltzar von Platen och Carl Munters anställdes senare av företaget för att vidareutveckla kylskåpet. Försäljningen tog fart och var en av orsakerna till Electrolux snabba expansion.

Till en början var priserna på kylskåpen väldigt höga men runt 1930 hade de blivit allt mer vanliga och sjönk allt eftersom i pris. Redan 1936 hade Electrolux sålt sitt miljonte kylskåp.

Sverige var ledande inom Europa i användning av kyl och frysutrustning och djupfrysta matvaror. Trots detta ska det enligt forskning bara varit ca 60% av svenska hushåll som hade ett kylskåp år 1970.

Rekommenderade till dig

Retro

Det är inte alla som äger en 70 år gammal tvättmaskin, än mindre tvättar sina kläder i den. Men det var precis vad den...

Blandat

Från konspirationsteorier till vad som är skadligt för dina tänder. Här är 10 vanliga livsmedel – bortsett från godis – som tandläkare helst vill...

Blandat

Nu till olika länders alkoholkonsumtion. Det handlar om ren alkoholkonsumtion per år och person, i liter räknat. Det finns några länder som saknar data,...

Blandat

En fråga säkert många ställt sig är: hur länge håller sig ett lådvin? Mitt i denna coronakris så måste livet fortgå som vanligt, om...