Vilka har dom bästa ubåtarna
Foto: Flt Sgt Artigues/NATO Allied Maritime Command

Vilka har dom bästa ubåtarna? Jo det är faktiskt Sverige som har dom!!…..

Vilka har dom bästa ubåtarna, en fråga som blivit högst dagsaktuell, och som stolt svensk så är det faktiskt Sverige.

Sedan är det ju också lite av en definitionsfråga, bäst enligt vissa uppställda kriterier, samt att det rör sig om konventionella ubåtar.

Vilka har dom bästa ubåtarna?

När HMS Gotland sjösattes 1995 var den den första ubåten i världen som från början byggdes med ett luftoberoende maskineri.

Totalt byggdes tre fartyg i klassen. HMS Gotland, HMS Halland och HMS Uppland.

Dessa fartyg är än idag bland de bästa ubåtarna i världen vad gäller uthållighet, vapenverkan och smygförmåga.

De svartmålade 60 meter långa ubåtarna skiljer sig från Södermanlandklassen, som sjösattes 1987-90.

De två ubåtarna i Södermanlandklassen har trots sin ålder och med hjälp av gradvisa modifieringar hängt med väl i utvecklingen.

Ubåt typ Gotland

Vilka har dom bästa ubåtarna
Foto: Flt Sgt Artigues/NATO Allied Maritime Command

De utgör här och nu en viktig del av Sveriges ubåtsförmåga och anses vara en av de bästa ubåtstyperna i världen.

Gotlandsklassens två moderniserade ubåtar är Försvarsmaktens modernaste.

Tack vare sina tystgående och luftoberoende Stirlingmotorer kan de stanna i undervattensläge flera veckor.

Vår stolthet HMS Gotland

HMS Gotland gjorde ett uppmärksammat gästspel i USA åren 2005-2007, då hon övade tillsammans med den amerikanska flottans ubåtsjaktenheter.

Motståndarna i övningarna hade då svårt att lokalisera ubåten, skriver försvarsmakten.

Ubåtarna av typ Gotland är bestyckade med både lätta torpeder för självförsvar mot andra ubåtar, och tunga torpeder för insatser mot ytfartyg.

HMS Gotland, HMS Halland och HMS Uppland är de tre ubåtar som utgör Gotlandsklassen.

Gotland och Uppland är halvtidsmodifierade så sent som 2020. HMS Halland kommer att modifieras senare.