Legenden om Vlad III Dracula och hur han fick öknamnet Vlad pålspetsaren

En av de mest ökända karaktärerna under medeltiden var Vlad III Dracula, eller ”Vlad Pålspetsaren” som han kallades för.

Han föddes troligen 1431 i Transsylvanien som son till Vlad II Dracul. Fadern var furste i Valakiet, som ligger i södra Rumänien.


Han kom att stå som modell för den grymme blods-drickande Greve Dracula i Bram Stokers roman Dracula.

Som furste kämpade Vlad III Dracula mot det Osmanska rikets expansion.

Inspirerade till Bram Stokers roman Dracula

Vlad Pålspetsaren

Ryktet om hans skräckinjagande grymhet höll Valakiet fritt i en tid när grannländerna införlivades med Osmanska riket.


Han blev framför allt känd för att ha kantat vägarna med tillfångatagna fiender, vilka pålats levande på störar.

Faderns titel, Dracul, härrör från det latinska draco (draken) som är fonetiskt mycket nära det rumänska dracu (djävul).

Fadern Vlad Dracul valdes in i en religiös riddarorden som kallades Drakens orden, grundad 1378 av den ungerske kungen Sigmund av Luxemburg, och därifrån fick han sitt namn.

Sonen Vlad III kom senare att benämnas ”Dracul”, (på rumänska Djävulen).

Utvecklade en psykos under fångenskapen

Fadern Vlad II sände 1442, av politiska skäl, sonen Vlad Ţepeş tillsammans med brodern Radu som gisslan till den osmanske sultanen Murad II.

Blev gisslan hos den osmanske sultanen Murad II

Vlad pålspetsaren

Man tror att Vlad Ţepeş, (den blivande Vlad III Dracula), under denna fångenskap utvecklade en psykos, ett hat och en grymhet som senare skulle komma till uttryck under hans regering.

Till det torde även morden på hans far och bror ha haft betydelse (den äldsta brodern torterades och begravdes levande av bojarer från Târgoviște).

Efter att fadern 1447 mördats av Vladislav II av Valakiet, släpptes han fri och gjorde anspråk på tronen – vilket skulle dröja åtskilliga år skriver Wikipedia.

Vlad III Dracula alias Vlad pålspetsaren

Vlad pålspetsaren

Först 1456 lyckades Vlad Dracula döda sin fars mördare Vladislav II och inta Valakiet.

Därefter började han genast förfölja bojarerna som hämnd för mordet på fadern. De äldre pålades och de yngre tvingades marschera till byn Poenari, där de tvingades bygga en borg.

Var ingen bloddrickande vampyr

Vlad Dracula var aldrig någon riktig vampyr såsom senare utmålats i skönlitterära sammanhang. Det finns inga bevis på att han någonsin skulle ha druckit blod, men bilden av en blodtörstig furste framträder likväl.

På en äldre teckning (se bilden nedan) sitter han och äter middag på ett fält med pålade människor runt omkring sig.

Äter middag med pålade människor runt omkring sig

Äter middag med pålade människor runt omkring sig

Detta kan mycket väl vara sant då Dracula ofta bevittnade när fångar torterades eller avrättades

Extremt grymma straffmetoder

Dracula blev ökänd för sina grymma bestraffningsmetoder – hans favoritstraff var att spetsa folk på pålar, därför fick han smeknamnet – Vlad pålspetsaren.

När Vlad Dracula 1462 gjorde motstånd mot osmanerna, segrade han i flera slag. För att bestraffa honom skickade sultan Mehmed II ut en armé två gånger större än furstens.

Vlad slog till reträtt, brände ned byarna efter sig och förgiftade alla brunnar, så den osmanska armén inte kunde få tag på mat eller vatten.

När sultanen slutligen nådde huvudstaden möttes han av 20 000 pålspetsade osmanska fångar, en syn som sultanens officerare tog starkt intryck av, varvid den trötta och hungriga armén slog till reträtt.

Historien om Vlad III Dracula

Senare under året förlorade han dock ett slag, och osmanerna intog slottet Poenari varvid Vlad flydde till Transsylvanien.

Där fängslades han av den ungerska kungen, som hört ett falskt rykte om att Vlad Dracula planerade att alliera sig med Osmanska riket mot Ungern

Dog i strid

Vlad Dracula dog sedermera i en strid år 1476 mot en armé ledd av Basarab Laiotă cel Bătrân.

Flera källor uppger att fursten begravdes i klostret i Snagov, men det är inte bekräftat, då de i klostret nu levande munkarna bestämt förnekar detta.

Vlad III Dracula och hans brutala styre över Wallachia blev en legend och 1897 kom Bram Stokers roman Dracula ut, inspirerad av Vlad pålspetsaren.