Zombie drogen
Youtube

Fruktade ”zombie drogen” är verkligen spooky – som en köttätande mardröm ….

Den vidriga ”Zombie drogen”, Xylazine eller Tranq, orsakar lidande och förödelse i många amerikanska städer.

Detta ”zombieläkemedel”, som får huden att ruttna, godkändes för veterinärmedicinsk bruk av ”US Food & Drug Administration”.

Xylazine är ett icke-opioid veterinärmedicinskt lugnande medel som inte är godkänt för mänskligt bruk.

Den används för sedering, anestesi, muskelavslappning och smärtlindring hos djur som hästar, nötkreatur och andra däggdjur.

Veterinärer använder också xylazin som ett kräkmedel, särskilt till katter.

Är bland det värsta de sett

Hos människan dämpar drogen centrala nervsystemet och kan orsaka dåsighet och minnesförlust.

Den kan också orsaka tung andning, påverka hjärtfrekvens och blodtryck till farligt låga nivåer.

Forskning har visat att xylazin ofta tillsätts till olagliga opioider, inklusive fentanyl.

Människor rapporterar att de använder xylazininnehållande fentanyl för att förlänga dess euforiska effekter.

Köttätande drogen Xylazin

Zombie drogen
Youtube

De flesta överdosdödsfall kopplade till både xylazin och fentanyl involverade också ytterligare substanser.

Däribland kokain, heroin, bensodiazepiner, alkohol, gabapentin, metadon och receptbelagda opioider.

Den köttätande drogen är en av huvudorsakerna bakom vågen av dödsfall kopplade till överdoser i USA.

Upprepad användning av xylazin är också förknippad med hudsår, bölder och relaterade komplikationer.

Människor rapporterar att de injicerar, snortar, sväljer eller inhalerar drogen, rapporterar National Institute on Drug Abuse.

Dess snabba spridning är djupt oroande, och det som en gång började i Philadelphia sprider sig nu över landet.

Zombie drogen xylazin